Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Internationalisering

De wereld wordt steeds kleiner. Grenzen vervagen en internationale contacten breiden zich verder uit, op allerlei terreinen. Het is dan ook belangrijk dat leerlingen kennis maken met de gewoonten en gebruiken in andere landen. Dit kan worden bereikt door leerlingen kennis te laten maken en te laten samenwerken met leeftijdgenoten in het buitenland. Deze contacten versterken het wederzijds begrip en dragen bij aan vrede en veiligheid.

Programma van internationalisering
Het Marnix College werkt sinds 1994 aan een programma van internationalisering. Dit programma is gericht op het leggen en onderhouden van contacten met scholen in verschillende landen in Europa. Inmiddels heeft het Marnix College een fors aantal partnerscholen in het buitenland. Samen met die scholen organiseert zij regelmatig uitwisselingsprojecten.

Waarom internationalisering?
De uitwisselingsprojecten zijn bedoeld om leerlingen voor te bereiden op een leven als burger in de Europese Unie. De leerlingen maken kennis met andere talen en culturen, doen internationale ervaring op en oefenen met het spreken van moderne vreemde talen in de praktijk. Ook voor de persoonlijke ontwikkeling is internationalisering goed. Leerlingen leren om samen te werken en zich zo nu en dan aan te passen. Ook het wegnemen en tegengaan van vooroordelen is een belangrijk argument voor internationalisering.

Deelname
Het Marnix College streeft ernaar dat iedere leerling aan ten minste één internationaliseringsproject deelneemt.
Via uitwisselingen tussen het Marnix College en partnerscholen, Erasmus + Projecten (tweejarige projecten met minimaal drie Europese scholen) en e-mail projecten (zoals E-Twinning) zijn leerlingen in staat op een internationale wijze als Europese burgers ervaringen op te doen.
Voor leerlingen die aan een project hebben deelgenomen, is de uitwisseling vaak één van de hoogtepunten van hun schoolloopbaan. Vaak levert een uitwisseling ook blijvende internationale contacten op.


Partnerscholen

Kardinal von Galen Gymnasium, Kevelaer, Duitsland
Christian Gymnasium, Hermannsburg Duitsland
Ecole Alcide Dusolier, Nontron, Frankrijk

 

Scholen waarmee het Marnix College aan het Erasmus + project ‘Welcoming diversity at school’ samenwerkt

Christian Gymnasium, Hermannsburg Duitsland
Agrupamento de Escolas Rainha Santa Isabel de Carreira
Hedegårdsskolen
Sagrada Familia de Urgel
Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"


Site internationalisering

Zie ook de Marnix-site over internationalisering internationalisering.marnixcollege.nl