Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Onderwijsaanbod

Eenjarige brugperiode

Op het Marnix College zitten leerlingen maar één jaar in de brugklas. Dat heeft als voordeel dat je snel doorstroomt naar het schooltype dat het beste bij je past. Het Marnix heeft vier soorten brugklassen: mavo/havo, havo/vwo, gymnasium en tweetalig vwo.
 

Plaatsing

Plaatsing in een van de brugklassen hangt af van het advies van de basisschool , de scores in het CITO-leerlingvolgsysteem op de basisschool en het resultaat van (bijvoorbeeld) de CITO-toets. Wanneer er (grote) verschillen bestaan tussen deze gegevens gaat het Marnix College in overleg met de directeur van de basisschool. Afhankelijk van de uitkomst van dat gesprek, wordt bepaald of (en zo ja waar)je kunt worden geplaatst.
Leerlingen met een duidelijk mavo of mavo/havo-advies worden geplaatst in de mavo/havo-klas. Bij leerlingen met een havo-advies is de plaatsing afhankelijk van het onderwijskundig rapport van de basisschool. Leerlingen met een havo/vwo-advies worden geplaatst in de havo/vwo-brugklas. 
Leerlingen met een duidelijk vwo-advies en een hele goede score voor (bijvoorbeeld) de CITO-toets kunnen geplaatst worden in de gymnasiumbrugklas. In die brugklas hebben de leerlingen naast de “gewone” vakken ook Latijn.
Verder biedt het Marnix College ook tweetalig vwo aan. Dat is een vwo-stroom waarbij ongeveer de helft van de vakken in het Engels gegeven wordt. In onze schoolgids vind je daarover meer informatie. Toelating tot het tweetalig vwo is alleen mogelijk bij een positieve uitslag van een toelatingstest, een Cito-score van 545 of hoger en een positief advies van de basisschool.

Na de brugklas

Aan het eind van de brugklas gaan de leerlingen - afhankelijk van hun resultaten - naar de tweede klas van de mavo, de havo of het atheneum. Leerlingen die het gymnasium volgen, stromen automatisch door naar het tweede jaar. Ook voor leerlingen met een tweetalige opleiding verandert er niets. Zij beginnen gewoon met dezelfde klas aan het tweede jaar.


Diploma

Op het Marnix College kun je maar liefst vier verschillende diploma’s halen: mavo, havo, atheneum en gymnasium. De mavo duurt vier, de havo vijf jaar en het atheneum en gymnasium duren zes jaar.