Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Schoolklimaat: Hoe gaan we met elkaar om?


Om het leef- en werkklimaat voor leerlingen en medewerkers zo prettig en veilig mogelijk te houden, is het nodig dat iedereen binnen school zich aan een aantal afspraken houdt, al was het alleen maar omdat de vrijheid van de een ophoudt waar die van de ander begint. Het Marnix College gaat ervan uit dat iedereen zich in zijn gedrag houdt aan een aantal vanzelfsprekendheden, zoals:

- Wij hebben respect voor elkaar,

- Wij hebben respect voor de spullen van een ander (ook als die ander zo anoniem is als ‘de school’),

- Wij hebben respect voor de tijd en energie van een ander,

- Wij hebben respect voor voorbijgangers en buren,

- Wij zijn waar we moeten zijn en doen wat we moeten doen,

- Wij gebruiken de dingen zoals en waarvoor ze bedoeld zijn,

- Als er iets fout gaat, herstellen wij het zelf weer,

- Wij lossen conflicten op door een gesprek,

- Wij besparen een ander het werk dat we zelf niet graag doen.

Iedereen weet wat met deze “regels” wordt bedoeld. Wanneer we met z’n allen op deze wijze met elkaar omgaan, zullen we erin slagen om van het Marnix een school te maken waar het voor iedereen aangenaam is om te zijn en te werken.
Omdat sommige zaken op het eerste gezicht niet zo vanzelfsprekend zijn, krijgen alle leerlingen aan het begin van elk schooljaar een brochure met de huisregels van het Marnix College of het Marnix College junior.