Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Decanaat

In de derde klas moet elke leerling vakken kiezen waarin eindexamen wordt gedaan. Dat keuzeproces wordt begeleid door de mentoren en de decanen. Aan het eind van de middelbare school begeleiden zij je ook bij het kiezen van een vervolgopleiding.
Elke afdeling heeft een eigen decaan. Dhr. Nico Reintjes is verantwoordelijk voor de mavo-leerlingen en hun mentoren, mevr. Jeannette de Boer begeleidt vooral de havisten en hun mentoren en mevr. Mijke Henstra doet dat op het vwo.
Op donderdag zijn de decanen vrijwel de hele dag beschikbaar voor informatie, gesprekken en adviezen. Je kunt dan ook binnenlopen voor zomaar een praatje over je vakken en plannen, maar je kunt er ook terecht met heel specifieke vragen over bijvoorbeeld toelatingseisen of studiefinanciering. Ook je ouders kunnen altijd contact opnemen met de decanen om informatie, of om een afspraak te maken voor een wat langer gesprek.

Zit je in de derde klas, dan moet je vóór de voorjaarsvakantie je profiel of sector met het bijbehorende vakkenpakket kiezen. Begin maart wordt deze keuze als definitief beschouwd.
Via het computerprogramma PKP (Windows-programma) kun je oefenen hoe je jouw vakkenpakket kunt samenstellen.

Voor het oefenen en voor meer informatie kun je hier PKP downloaden. Dat doe je door met de rechter muisknop op de link te klikken en vervolgens te kiezen voor "Doel opslaan als..." (Microsoft Internet Explorer, in andere browsers werkt dat op een vergelijkbare manier).

Daarnaast heb je een gegevensbestand pakketten.dat nodig. Dit gegevenspakket is te downloaden in ingepakt formaat: pakketten.rar. Downloaden doe je via deze link. Dat doe je door met de rechter muisknop op de link te klikken en vervolgens te kiezen voor "Doel opslaan als..." (Microsoft Internet Explorer, in andere browsers werkt dat op een vergelijkbare manier).

Om het bestand uit te pakken heb je een uitpakprogramma nodig, zoals bijv. het Open Source-programma 7-Zip. Dit is gratis te downloaden op www.7-zip.org.

Je slaat het uitgepakte bestand pakketten.dat op in dezelfde map als het programma PKP, waarna je aan de slag kunt.

 

Het decanaat heeft ook een eigen site. Deze is te bezoeken op decanaat.marnixcollege.nl.

 

Klik om een email te verzenden op een van de onderstaande links:
- Mevr. Mijke Henstra, decaan vwo
- Mevr. Jeannette de Boer, decaan havo
- Dhr. Nico Reintjes, decaan mavo-tl