Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Individuele begeleiding

Remedial teacher, leerlingbegeleiders, zorgcoördinator, maatschappelijk werker
Soms heb je tijdelijk extra hulp nodig omdat het op school niet goed met je gaat of omdat je helemaal niet lekker in je vel zit. In zo’n geval kan je mentor je doorverwijzen naar een van de specialisten in de school.

Remedial Teacher

Sommige leerlingen zijn dyslectisch. Geldt dat ook voor jou of heb jij door een andere oorzaak een achterstand op het gebied van spellen of lezen, dan krijg je extra hulp van onze remedial teacher, mevrouw Gerda van Lynden. Aan het begin van het schooljaar test zij alle brugklassers om vast te stellen wie haar hulp nodig heeft. Zij geeft extra ondersteuning onder schooltijd, aan kleine groepjes of aan individuele leerlingen.
Klik hier voor meer informatie over dyslexie.

Leerlingbegeleiders
Als je problemen hebt waar jouw mentor je niet goed bij kan helpen, op school of thuis, dan kan het zijn dat de mentor je doorverwijst naar een van de leerlingbegeleiders, mevr. Suzan Bokdam voor leerlingen in het Juniorgebouw of dhr. Harry Pongers voor leerlingen in het hoofdgebouw. Soms ben je al goed geholpen met een paar gesprekken met één van hen. Het kan ook zijn dat zij denken dat iemand anders je beter helpen kan dan zijzelf en dan zullen ze je doorverwijzen naar bv. het schoolmaatschappelijk werk of een specialist buiten de school.
Ook verzorgen de leerlingbegeleiders een paar keer per jaar trainingen in het verminderen van faalangst of examenvrees. Je kunt je daarvoor via je mentor opgeven.
Een gesprek met een leerlingbegeleider hoeft niet altijd via een mentor geregeld te worden. Wil je met een leerlingbegeleider praten zonder dat je mentor dat weet, dan kun je natuurlijk ook gewoon even bij hen binnenwippen om een afspraak te maken.

 

Zorgcoördinator
Soms hebben leerlingen hulp nodig van specialisten buiten de school. Dat kan bijvoorbeeld als je een “rugzak” hebt of als je door grote problemen tijdelijk niet naar school kunt. In zo’n geval krijg je altijd te maken met de zorgcoördinator. Bij ons op school is dat mevr. Suzan Bokdam. Zij verzorgt de contacten met hulpverleners buiten de deur.

 

Schoolmaatschappelijk werker
Een ochtend per week is er een schoolmaatschappelijk werker op school. Heb je problemen die meer met je privésituatie dan met het onderwijs te maken hebben, dan kan het zijn dat de leerlingbegeleiders je met de schoolmaatschappelijk werker in contact brengen. Gesprekken met haar voer je onder schooltijd.