Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Taal en rekenen

In de afgelopen jaren zijn taal en rekenen ook op de middelbare school steeds belangrijker geworden. Met ingang van 2014 moet elke leerling een examen rekenen afleggen en gaan ook de eisen voor taalvaardigheid omhoog.
Om alle leerlingen goed op de nieuwe examens voor te kunnen bereiden, heeft de school een basisbegeleider taal en rekenen, mevr. Ineke van Essen. Zij onderzoekt jaarlijks de taal- en rekenvaardigheid van alle leerlingen die straks de nieuwe examens Nederlands en het examen rekenen moeten afleggen. Als zij vaststelt dat jij bepaalde onderdelen niet goed beheerst, biedt de school jou de gelegenheid onder begeleiding die hiaten weg te werken.