Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

PWS-avond 2018


Op donderdagavond 22 februari zullen onze examenkandidaten van havo en vwo hun onderzoeken voor het profielwerkstuk presenteren voor ouders, familie, vrienden en medeleerlingen. De opening van de avond is om 18.45 uur in de aula van het hoofdgebouw. Daarna zijn er vanaf 19.00 uur vijf rondes van presentaties van elk een kwartier. Om 20.35 uur sluiten we de avond af met een drankje.


Iedereen is van harte welkom!