Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

ICT-rijk onderwijs

Goed onderwijs op het Marnix College

Het Marnix College staat voor gedegen, innovatief onderwijs van hoge kwaliteit dat leerlingen de ruimte biedt zich te ontplooien en hen voorbereidt op het zelfstandig en verantwoordelijk functioneren in de maatschappij en op een succesvolle aansluiting op het vervolgonderwijs. Dat zijn beloftes die het Marnix College doet aan haar leerlingen en die alleen waargemaakt kunnen worden als ons onderwijs van hoog niveau is. Voor leerlingen is goed onderwijs van wezenlijk belang om actief mee te doen in de maatschappij van de toekomst.

 

 

De leerling voorbereiden op de toekomst
Onze leerlingen dienen nieuwe vaardigheden te leren, die in de toekomst onmisbaar zijn en die passen bij de tijd waarin zij straks leven. Een ICT-rijkere omgeving in het huidige onderwijs draagt hieraan bij. Een juiste inzet en dosering van ICT kan ervoor zorgen dat de motivatie toeneemt, de leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter wordt. We kunnen als docenten beter inspelen op een behoefte aan meer individuele aandacht en er zijn meer mogelijkheden tot differentiatie in het (zelfstandig) leren. Als laatste zijn we in staat om nog beter en sneller aan te sluiten op de actualiteiten en de belevingswereld van onze leerlingen. Wij creëren een omgeving waarin we onze leerlingen zo optimaal mogelijk voorbereiden op de toekomst.

  

Ruimte voor vragen

Heeft u vragen over ICT-rijk onderwijs? Mail uw vraag dan naar W.Vink@marnixcollege.nl (afdelingsleider brugklassen) of G.Verbeek@marnixcollege.nl (afdelingsleider gymnasium & tvwo klas 2, 3, 4). U kunt uw vragen ook stellen tijdens ons Open Huis op vrijdag 2 februari 2018.