Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Overgangsnormen

Ieder jaar publiceren wij ons "Normenboekje", de verzameling van de overgangsnormen die wij aan het einde van het schooljaar hanteren om te zien of een leerling bevorderd kan worden.
Ouders en leerlingen kunnen het Normenboekje inzien/downloaden via de Magister-site van het Marnix College.