Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

PTO

In de PTO's geeft de school voor alle onderbouwklassen aan wat voor elk vak en elke leerlaag het programma is. Alhoewel de school er naar streeft alle leerlingen in parallelklassen hetzelfde programma te bieden, slaagt zij er daar door overmacht niet altijd in. Zo kunnen door roostering in een bepaalde klas a.g.v. feestdagen meer lessen uitvallen dan in een parallelklas. Ook kan een docent door ziekte niet in de gelegenheid zijn geweest het hele programma af te ronden. Aan de PTO's kunnen dan ook geen rechten ontleend worden.


PTO per vak 2017-2018
Klik in het juiste veld en het PTO verschijnt in PDF-formaat.

 

 Gym 1 

 Gym 2 

 Gym 3 

 TVWO 1 

 TVWO 2 

 TVWO 3 

 ne

o

o 

o 

o 

o 

 o 

 la

o

o 

o 

o 

o 

o

 gr

 

o 

o 

 

 

 

eio

     

o 

o 

 

 fa

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 du

 

o 

o 

 

o 

o 

 en

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 gs

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 ak

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 wi

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 na

 

 

o 

 

 

o 

 

Gym 1 

 Gym 2

Gym 3 

TVWO 1 

 TVWO 2

TVWO 3 

 sk

 

 

o 

 

 

o 

 bi

o 

o 

 

o 

o 

 

 ec

 

 

o 

 

 

o 

 mu

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 bv

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 tech

 

o 

 

o 

o 

 

 lv

o


o

o 


o

 me

 

o

 

 

o

 

 lo

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 rek

   

o 

   

o 

 gp

         

o 

 tpe

o 

   

o 

   

 gm

o 

         

 

 Gym 1 

 Gym 2

 Gym 3 

 TVWO 1 

 TVWO 2

 TVWO 3 

 

 

 MH1 

 HV1 

 Ath 2 

 Ath 3 

 HAVO 2 

 HAVO 3 

 MAVO 2  

 ne

 o 

o 

o 

o 

o 

o

o

 fa

o

o 

o 

o 

o 

o


 du

 

 

o 

o 

o 

o 

 o 

 en

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 o 

 gs

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 o 

 ak

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 o 

 wi

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 o 

 na

 

 

 

o 

 

o 

 

 sk

 

 

 

o 

 

o 

 

 

 MH1 

 HV1

 Ath 2 

 Ath 3 

 HAVO 2

 HAVO 3 

 MAVO 2

 bi

o 

o 

o 

 

o 

 

 o 

 ec

 

 

 

o 

 

o 

 

 mu

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 o 

 bv

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 o 

 tech

o 

o 

o 

 

o 

 

 o 

 lv

o

o 

 

o

 

o

o

 me

 

 

 o  

 

o 

 

o

 lo

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o

 rek

     

o 

 

o 

o 

 tpe

o

o

         

 

 MH1 

 HV1

 Ath 2 

 Ath 3 

 HAVO 2

 HAVO 3 

 MAVO 2