Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Tweetalig VWO

Op het Marnix College is het mogelijk een tweetalige vwo-opleiding te volgen. Bezoek ook de speciale TTO-site op tto.marnixcollege.nl.

De opleiding duurt vier jaar en in die vier jaar wordt ongeveer de helft van de lessen in het Engels gegeven. Na vier jaar tvwo stroom je door naar een gewone vwo 5-klas en begint de voorbereiding op het Nederlandse eindexamen. In vwo 5 en 6 heb je wel de gelegenheid je ook nog voor te bereiden op een internationaal erkend examen Engels: the International Baccalaureate. Met dit IB-diploma op zak wordt het gemakkelijker toegelaten te worden tot een universiteit in het buitenland.
Natuurlijk ontvang je bij goede resultaten landelijk erkende TTO-certificaten. Wie wil, kan zelfs het tvwo combineren met het gymnasium.
In het tvwo wordt veel aandacht besteed aan Europese en mondiale thema’s en er worden jaarlijks verschillende internationale activiteiten georganiseerd. Ook een stage in het 4e jaar naar een Engelstalig land staat op het programma.
 

Het Marnix College is een van de weinige scholen in Nederland die  zichzelf senior TTO-school mag noemen op basis van de kwaliteit van het totale TTO-programma.

 

 

 

Wil je meer weten over het tvwo, heb je vragen over de toelatingsprocedure, de speciale voorlichtingsavond of wil je een folder aanvragen? Neem dan contact op met mevrouw Poot, coördinator van het tvwo. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 0318-650035, of via e-mail: C.Poot@marnixcollege.nl