Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Bestuur

Het Marnix College is een bijzondere school uitgaande van de Stichting Marnix College. Het College van Bestuur van de Stichting Marnix College bestaat uit mevr. Josephie Brefeld en is conform de Wet op het Voortgezet Onderwijs het bevoegd gezag van de school. Bij de uitoefening van het gezag laat het College van Bestuur zich adviseren door de plv. rector, de afdelingsleiders en, via de medezeggenschapsraad, door het personeel, de ouders en de leerlingen.


Het College van Bestuur vormt samen met de plv. rector de directie van de school en geeft leiding aan het managementteam dat gevormd wordt door de afdelingsleiders.
 

 

mevr. Josephie Brefeld (rector/bestuurder)