Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Functionarissen

Binnen de school is een aantal functionarissen verantwoordelijk voor een eigen taakgebied:

Afdelingsleiders:

Dhr. Wouter Vink - afdelingsleider brugklassen
Dhr. Sander Hoogteijling - afdelingsleider 2e en 3e klassen havo en vwo
Dhr. Hennie Stevens - afdelingsleider mavo
Dhr. Gijs Verbeek - afdelingsleider 2e, 3e en 4e klassen gymnasium en tvwo
Dhr. Hille Wijnen - afdelingsleider havo bovenbouw
Mevr. Margreet Braams - afdelingsleider 4e klas atheneum en 5e en 6e klassen vwo
 

Coördinator tweetalig onderwijs

Mevr. Corine Poot - coördinator tvwo
 
Coördinator Internationalisering

Dhr. Maarten Fooy - coördinator internationalisering
 

Decanen

Dhr. Nico Reintjes - decaan mavo
Mevr. Jeannette de Boer – decaan havo
Mevr. Mijke Henstra - decaan vwo 


Zorgcoördinator

Mevr. Suzan Bokdam - zorgcoördinator
 

Remedial Teacher Dyslexie

Mevr. Gerda van Lynden - RT Dyslexie
 

Leerlingbegeleiders

Mevr. Suzan Bokdam - individueel begeleider onderbouw
Dhr. Harry Pongers - individueel begeleider bovenbouw